Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân

Ngày 22/3/2022 tại hội trường Nhà văn hóa trung tâm xã Gia Tân Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

         Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội điểm trong toàn huyện Gia Viễn. Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Cao phó trưởng ban phong trào văn phòng hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó bí thư  huyện ủy, đồng chí Hà Xuân Ninh uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gia Viễn; các đòng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Đ/c Đinh Viết Khoa PBT thường trực; các đồng chí TV Đảng Ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT xã; các đồng chí cán bộ, công chức xã; Các đại biểu là chủ tịch Cựu chiến binh 20 xã thị trấn trong toàn huyện, các đồng chí bí thư chi bộ; và 87 hội viên thuộc 9 chi hội Cựu chiến binh trong toàn xã.
          Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong 5 năm hoạt động, Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân đã luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; toàn thể hội viên luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

    Đồng chí Trịnh Tường Luân, Chủ tịch Hội CCB xã báo cáo kết quả công tác hội trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và phát huy văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được tiếp thu các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, của tổ chức Hội, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã và của Hội cấp trên; phấn đấu 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; kết nạp hội viên mới hàng năm từ  10 hội viên; xây dựng Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, có 100% chi hội đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

        Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hà Xuân Ninh đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, Ban Chấp hành khoá mới được bầu ra cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó cần ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên của địa phương; bên cạnh đó cần tăng cường công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Hình ảnh Hội Cựu chiến binh xã Gia Tân tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Tác giả:Nguyễn Ngọc Lương
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 181
  • Tất cả: 8 836
Đăng nhập