Các hoạt động của xã Gia Tân tháng 11 năm 2021

 

DIỄN TẬP PHÒNG THỦ CẤP XÃ NĂM 2021

Gia Tân là xã đồng bằng, có diện tích tự nhiên 7,92 km2, cách trung tâm huyện 10 km về phía Đông Nam; phía Bắc giáp xã Gia Xuân. Gia Thanh; phía Nam giáp với 2 xã Ninh Giang, Trường Yên/Hoa Lư; phía Đông giáp xã Gia Trấn; phía Tây giáp với xã Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Lập, có trục đường Quốc lộ 477 chạy qua. Hệ thống đường giao thông đều được bê tông hóa cơ bản. Toàn xã có 9 thôn, xóm với 2930 hộ dân, hơn 9.000 nhân khẩu. Đảng bộ, quân và dân xã nhà có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, cần cù trong lao động sản xuất. Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh BVTQ, lớp lớp những người con của quê hương đã hăng hái lên đường góp công, góp sức, hy sinh xương máu vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng LLVT nhân dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn phát huy nội lực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉ trọng tăng trưởng bình quân lương thực trên đầu người là trên 400kg/người/năm, số hộ khá và giàu chiếm trên 90%, số hộ nghèo giảm còn 3,01%, hộ cận nghèo 4,51%. Quốc phòng thường xuyên được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, Chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang, đồng thời quán triệt Nghị quyết Trung ương VIII (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã luôn quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững sự ổn định chính trị, là tiền đề thúc đẩy phát triển các mặt kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Lực lượng vũ trang xã luôn được củng cố, duy trì hoạt động có nền nếp. Công tác SSCĐ được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó.

                                                                                                         

       Hình ảnh: Diễn tập Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương và trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng

    Hình ảnh: Diễn tập thực binh tại cánh đồng Đường Ràng thuộc thôn Vân Thị xã Gia Tân

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 250
  • Tất cả: 7 865
Đăng nhập