Đại hội chi bộ Thanh Long

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Công văn số 59-CV/ĐU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Tân về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Thanh Long nhiệm kỳ 2022-2025 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra  phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

            Thanh Long có mật độ dân số đông, địa bàn rộng, có nhiều tuyến đường giao thông liên xã qua lại xóm, có 434 hộ dân, với 1300 khẩu, Nhân dân trong xóm phần lớn là sản xuất nông nghiệp, làm nghề phụ đan cót và buôn bán nhỏ. Lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa , tham gia lao động tại các khu công nghiệp trong huyện.

           Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII;
           Căn cứ Công văn số 59-CV/ĐU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Tân về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại hội chi bộ Thanh Long nhiệm kỳ 2022-2025 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra  phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Chi bộ có 38 đồng chí đảng viên (trong đó có 3 đồng chí miễn sinh hoạt), tuổi đời cao nhất 90 tuổi, thấp nhất là 25 tuổi, bình quân 58 tuổi, có 35 đảng viên giữ mối liên hệ theo quy định 213.
* Về giáo dục chính trị tư tưởng: Được cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với việc xây dựng Chi bộ và việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, do đó những Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên đều được quán triệt triển khai và tổ chức thực kịp thời. Đảng viên trong chi bộ tham gia khá đầy đủ việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy tổ chức, số đảng viên tham gia học tập đạt 80%. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chi bộ, thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, nói và làm theo Nghị quyết.
* Về công tác đảng viên. 
Trong nhiệm kỳ Chi bộ đề nghị cấp trên tặng huy hiệu đảng cho 18 đồng chí đảm bảo kịp thời. Năm 2020 có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2021 có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.Trong nhiệm kỳ Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
*Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể
          Chi uỷ Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể. Hoạt động của các đoàn thể được thực hiện khá tốt, đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã trên các mặt. Điều hành tốt các hoạt động của cơ sở như xây dựng đường giao thông nông thôn, xoá đói giảm nghèo, chỉnh trang nhà cửa, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, công tác vệ sinh môi trường góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
-  Các đoàn thể chính trị- xã hội: 
Chi ủy Chi bộ thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương. Đặc biệt trong thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, dân biết, dân làm, dân hưởng thụ, do làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó đã nhận được sự đồng tình trong Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, các đoàn thể có nhiều cố gắng duy trì được nề nếp sinh hoạt, hội họp, triển khai kế hoạch, bám sát vào Nghị quyết của Chi bộ, chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong sinh hoạt đã có chuyển biến, phong phú hơn về nội dung và hình thức, tạo được sự tin tưởng của hội viên.
Chi ủy Chi bộ đã kịp thời quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Ngày 23/5/2021 cùng với cử tri cả nước, cử tri trong xóm đã hăng hái tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, 
Chi ủy Chi bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tổ chức vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tổ Covid cộng đồng hoạt động hiệu quả, quản lý chặt chẽ người dân đi về từ các địa phương có dịch, chỉ đạo rà soát các đối tượng tiêm phòng vắc xin covid-19, tổng hợp báo cáo UBND xã theo quy định.  
- Công tác sản xuất nông nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, tình hình thực tế ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt khâu làm đất, gieo mạ, cấy, chăm bón, bảo vệ, thu hoạch đều bám sát kế hoạch. Vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc nuôi trồng thủy sản đã và đang được các hộ nuôi thả với diện tích lớn, tập trung vào các vùng đã được quy hoạch. Phát triển ngành nghề phụ như: thợ xây, thợ mộc, tiểu thương, phát triển dịch vụ máy cày, máy bừa, xay sát, vò lúa, ô tô, taxi, phương tiện vận tải có mức thu nhập cao. Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế và nêu cao ý thức trong công tác môi trường. Vận động ủng hộ làm đường bê tông thôn, xóm. Hai năm qua Chi bộ đã lãnh đạo công tác mặt trận, cơ sở xóm tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang góp phần vào thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư và xây dựng gia đình văn hóa.
Song song với việc phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng đã được Chi uỷ chi bộ quan tâm, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước của địa phương, đặc biệt là đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các ngày lễ, ngày tết, vận động Nhân dân không vận chuyển, tàng trữ buôn bán và đốt pháo nổ, thả đèn trời trước, trong, sau Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ và Nhân dân Thanh Long  tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

      Giữ gìn đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển kinh tế với mục tiêu: phát triển công nghiệp, dịch vụ, nghành nghề, sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Mạnh dạn đưa các giống lúa có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất. đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Vận động Nhân dân chung sức xây dựng thôn xóm, chỉnh trang nhà cửa, giữ vững và phát triển bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững xóm Thanh Long là đơn vị văn hóa. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và Nhân dân giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước của xóm 
Trong nhiệm kỳ tới chi bộ tập chung lãnh đạo, chỉ đạo mỗi cán bộ đảng viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, lãnh đạo tốt cơ sở xóm và các tổ chức chính trị đảm bảo chất lượng hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.


BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 282
  • Tất cả: 7 897
Đăng nhập