Chi bộ Nam Hải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

             Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 08/5/2022, Chi bộ Nam Hải tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tiến hành trong thời điểm đất nước đang thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảng bộ và nhân dân xã Gia Tân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh

Về dự và chỉ đạo đại hội Đồng chí Phạm Thị Nga BT BCH đẳng bộ, các đ/c cấp ủy phụ trách và 37 đảng viên về dự 

Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

* Về giáo dục chính trị tư tưởng: Được cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với việc xây dựng Chi bộ và việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, do đó những Nghị quyết, Chỉ thị của trên đều được quán triệt triển khai và tổ chức thực kịp thời. Đảng viên trong chi bộ tham gia khá đầy đủ việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của đảng do Đảng ủy tổ chức, số đảng viên tham gia học tập đạt 80%. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025..

* Công tác kiểm tra, giám sát

Chi ủy Chi bộ chấp hành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy được đoàn kiểm tra đánh giá cao trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ được kiểm tra giám sát.

Chi uỷ Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể. Hoạt động của các đoàn thể được thực hiện khá tốt, đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã trên các mặt. Điều hành tốt các hoạt động của cơ sở như xây dựng đường giao thông nông thôn, xoá đói giảm nghèo, chỉnh trang nhà cửa, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, công tác vệ sinh môi trường góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

-  Các đoàn thể chính trị- xã hội:

Chi ủy Chi bộ thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương. Đặc biệt trong thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, dân biết, dân làm, dân hưởng thụ, do làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó đã nhận được sự đồng tình trong Nhân dân

 Chi hội CCB: luôn đi đầu trong mọi hoạt động, luôn giữ đúng bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hội gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo Bác, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Hàng năm được đánh giá chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi hội phụ nữ: Là chi hội hoạt động tốt, có nhiều hoạt động thu hút hội viên tham gia như sinh hoạt, tổ chức duy trì các câu lạc bộ, tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, công tác KHHGĐ lồng ghép chăm sóc sức khỏe vị thành niên, luôn đi đầu trong phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, là chi hội thực hiện tốt các phong trào của địa phương trong việc cho hội viên vay vốn xóa đói giảm nghèo. Hàng năm Chi hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi hội Nông dân: luôn chú trọng vận động các hội viên tham giá các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Hàng năm đều phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi đồng thời giúp đỡ nhau trong xóa đói giảm nghèo và có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi.

Chi Đoàn Thanh niên: Là cánh tay phải của Đảng, đội xung kích đi đầu trong mọi phong trào nhất là phát triển kinh tế, chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, là lực lượng Chi bộ tin cậy tạo nguồn kết nạp Đảng.

Các đoàn thể khác:

- Hội Người cao tuổi: Luôn thực hiện tốt cuộc vận động tuổi cao gương sáng, thường xuyên chăm lo lợi ích hội viên, xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, là một trong những chi hội thực hiện tốt trong mọi phong trào.

* Về sản xuất nông nghiệp.

- Chi bộ xác định nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, tình hình thực tế ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt khâu làm đất, gieo mạ, cấy, chăm bón, bảo vệ, thu hoạch đều bám sát kế hoạch. Vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào thâm canh, đưa giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, 100% diện tích mạ chiêm xuân được che phủ ni lông đảm bảo gieo cấy đúng lịch, đúng tiến độ.

* Về chăn nuôi: Chi bộ đã lãnh đạo, vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay đàn trâu bò có 40 con, lợn nái 30 con, lợn thịt khoảng 80 con, gia cầm các loại khoảng 1000 con. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng trang trại. Nhân dân trong xóm đã chủ động tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm song do ảnh hưởng của dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tăng trưởng chăn nuôi.

* Nuôi trồng thủy sản: được nhiều hộ dân trong xóm duy trì và phát triển, việc nuôi trồng thủy sản đã và đang được các hộ nuôi thả với diện tích lớn, tập trung vào các vùng đã được quy hoạch.

Về sản xuất kinh doanh nghề phụ

Chi bộ đã quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển ngành nghề phụ như: thợ xây, thợ mộc, tiểu thương, phát triển dịch vụ máy cày, máy bừa, xay sát, vò lúa, ô tô, taxi, phương tiện vận tải có mức thu nhập cao. Ngoài ra có hàng trăm lao động làm việc trong doanh nghiệp khu công nghiệp, do đó góp phần lớn thu nhập về cơ sở, hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm hẳn.

Xây dựng nông thôn mới: Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế và nêu cao ý thức trong công tác môi trường.

Lãnh đạo về công tác văn hóa xã hội.

Hai năm qua Chi bộ đã lãnh đạo công tác mặt trận, cơ sở xóm tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang góp phần vào thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng.

Chi bộ luôn quan tâm xây dựng mối đoàn kết, động viên tín đồ phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các quy định của nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phòng chống mê tín dị đoan.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách xã hội được cơ sở xóm và Ban Công tác mặt trận tổ chức thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan đúng với quy định hướng dẫn của trên.

Lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng.

Song song với việc phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng đã được Chi uỷ chi bộ quan tâm, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước của địa phương. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm động viên và khích lệ phong trào và đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Nhân dân, tổ chức hoà giải các vụ việc, các mẫu thuẫn ngay ở trong khu dân cư vì thế tình hình trật tự an ninh tương đối được đảm bảo, đặc biệt là đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các ngày lễ, ngày tết, vận động Nhân dân không vận chuyển, tàng trữ buôn bán và đốt pháo nổ, thả đèn trời trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí cả nước đã và đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng bộ và Nhân dân xã nhà tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết  cán bộ đảng viên và Nhân dân xóm Nam Hải hòa chung vào sự đổi mới của quê hương đất nước. Vì vậy, nhiệm kỳ 2022-2025 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

       Giữ gìn đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức và hành động cũng như sức chiến đấu của mỗi đảng viên đấu tranh với các biểu hiện tư tưởng quan liêu, lạc hậu, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm. Phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 không có đảng viên vi phạm kỷ luật. 100% gia đình đảng viên đạt hộ gia đình văn hóa, Chi bộ phấn đấu hàng năm đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

      Tập trung phát triển phong trào thanh niên, giáo dục chính sách, tư tưởng cho thế hệ trẻ, quan tâm bồi dưỡng quần chúng nhân tố tích cực, có năng lực, tâm huyết tạo nguồn phát triển đảng.

     Phát triển kinh tế với mục tiêu: phát triển công nghiệp, dịch vụ, nghành nghề đạt 95%, nông nghiệp 5%. Vì vậy, trong sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Thực hiện gieo cấy đúng nông lịch, mạnh dạn đưa các giống lúa có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất. Duy trì và phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, bền vững, xa khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

      Động viên Nhân dân đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Phát huy nguồn vốn đầu tư ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Tận dụng thời gian rảnh rỗi phát triển ngành nghề phụ. Tích cực tham gia lao động tại các khu công nghiệp trong huyện, tỉnh để tăng thu nhập nâng cao đời sống.

      Vận động Nhân dân chung sức xây dựng thôn xóm, chỉnh trang nhà cửa, giữ vững và phát triển bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững xóm Nam Hải là đơn vị văn hóa, hàng năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là 90% trở lên.

       Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và Nhân dân giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước của xóm. Phát dộng đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đóng góp đầy đủ các khoản thu cho ngân sách xã và hợp tác xã nông nghiệp, phấn đấu các đoàn thể trong xóm hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 1-2 đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người tàn tật để mọi người vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cùng cộng đồng.

Tác giả:Nguyễn Ngọc Lương
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 251
  • Tất cả: 7 866
Đăng nhập