Đại hội chi bộ Hoàng Long nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 8/5/2022 chi bộ Hoàng Long Đại hội chi bộ Hoàng Long nhiệm kỳ 2022-2025. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chi bộ Hoàng Long nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 8/5/2022 chi bộ Hoàng Long Đại hội chi bộ Hoàng Long nhiệm kỳ 2022-2025. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ, Nhân dân xã Gia Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Khu dân cư xóm Hoàng Long nằm giữa thôn Vân Thị có diện tích tự nhiên 5,2ha. Phía Bắc giáp đường liên thôn sang Thiện hối; Phía Nam giáp đường làng cạnh ao đình làng; phái Tây giáp xóm Thanh Long; phía Đông giáp xóm Hòa Bình; có một ngôi chùa đứng chân. Với 215 hộ = 700 nhân khẩu, trong đó có 30 hộ nằm xen kẹp các xóm. Nhân dân trong xóm chủ yếu là sản xuất Nông nghiệp, làm nghề phụ đan cót và buôn bán nhỏ, lực lượng trẻ thường đi làm ăn xa hoặc tham gia tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Chi bộ có 19 đồng chí đảng viên (trong đó có 2 đồng chí miễn sinh hoạt), tuổi đời cao nhất 87 tuổi, thấp nhất là 28 tuổi, bình quân 58 tuổi, có 7 đảng viên giữ mối liên hệ theo quy định 213.

06 đồng chí đã được trao tặng:

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: 02 đồng chí

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí

        Những kết quả chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

* Về giáo dục chính trị tư tưởng: Được cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với việc xây dựng Chi bộ và việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, do đó những Nghị quyết, Chỉ thị của trên đều được quán triệt triển khai và tổ chức thực kịp thời. Đảng viên trong chi bộ tham gia khá đầy đủ việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của đảng do Đảng ủy tổ chức, số đảng viên tham gia học tập đạt 80%. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung các đồng chí đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chi bộ, thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, nói và làm theo Nghị quyết.

 

Chi ủy luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ, trong sinh hoạt tập trung vào những nhiệm vụ sát thực với tình hình ở cơ sở việc thảo luận để phát huy được trí tuệ của đảng viên trên tinh thần nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ.

* Công tác kiểm tra, giám sát

Chi ủy Chi bộ chấp hành tốt các cuộc kiểm tram, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy được đoàn kiểm tra đánh giá cao trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ được kiểm tra giám sát.

-  Các đoàn thể chính trị- xã hội:

Chi ủy Chi bộ thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương. Đặc biệt trong thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHQH11 về thực hiện quyền dân chủ ở xã, phường, thị trấn, dân biết, dân làm, dân hưởng thụ, do làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó đã nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân

2. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã  hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới:

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi ủy Chi bộ đã kịp thời quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Ngày 23/5/2021 cùng với cử tri cả nước, cử tri trong xóm đã hăng hái tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, có 435 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 96%, kết quả đã bầu được 3 đại biểu HĐND xã đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao; bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND huyện khóa XX trên địa bàn xóm đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chi ủy Chi bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tổ chức vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tổ Covid cộng đồng hoạt động hiệu quả, quản lý chặt chẽ người dân đi về từ các địa phương có dịch, chỉ đạo rà soát các đối tượng tiêm phòng vắc xin covid-19, tổng hợp báo cáo UBND xã theo quy định

Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong các phong trào của địa phương trong nhiệm kỳ Nhân dân đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid -19 và quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội gần 10 triệu đồng.

Về sản xuất nông nghiệp.

- Chi bộ xác định nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, tình hình thực tế ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt khâu làm đất, gieo mạ, cấy, chăm bón, bảo vệ, thu hoạch đều bám sát kế hoạch. Vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào thâm canh, đưa giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, 100% diện tích mạ chiêm xuân được che phủ ni lông đảm bảo gieo cấy đúng lịch, đúng tiến độ, bình quân năm đạt 100 tạ/ha/năm.

* Về chăn nuôi: Chi bộ đã lãnh đạo, vận động Nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay đàn trâu bò có 20 con, lợn nái 32 con, lợn thịt khoảng 300 con, gia cầm các loại khoảng 3500 con. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng trang trại. Nhân dân trong xóm đã chủ động tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm song do ảnh hưởng của dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăn nuôi của các hộ.

* Nuôi trồng thủy sản: được nhiều hộ dân trong xóm duy trì và phát triển, việc nuôi trồng thủy sản đã và đang được các hộ nuôi thả với diện tích lớn, tập trung vào các vùng đã được quy hoạch. Diện tích nuôi trồng của các hộ trong xóm khoảng 6 ha năng suất thu hoạch hàng năm đạt từ 20- 25 tấn.

*Về sản xuất kinh doanh nghề phụ

Chi bộ đã quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển ngành nghề phụ như: thợ xây, thợ mộc, tiểu thương, phát triển dịch vụ máy cày, máy bừa, xay sát, vò lúa, ô tô, taxi, phương tiện vận tải có mức thu nhập cao. Ngoài ra có hàng trăm lao động làm việc trong doanh nghiệp khu công nghiệp, do đó góp phần lớn thu nhập cho các hộ gia đình, hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm hẳn.

*Xây dựng nông thôn mới:  Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế và nêu cao ý thức trong công tác môi trường. Vận động ủng hộ làm đường bê tông thôn, xóm với tổng chiều dài hơn 30m, nguồn kinh phí do ngõ đóng góp, tổng giá trị trên 20.000.000 đồng.

* Lãnh đạo về công tác văn hóa xã hội.

Hai năm qua Chi bộ đã lãnh đạo công tác mặt trận, cơ sở xóm tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang góp phần vào thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng.

Chi bộ luôn quan tâm xây dựng mối đoàn kết, động viên tín đồ phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các quy định của nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phòng chống mê tín dị đoan.

Công tác giáo dục: 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, số học sinh khá giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng đối tượng. số hộ nghèo năm 2020 là 3%, năm 2021 là 2,5%.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách xã hội được cơ sở xóm và Ban Công tác mặt trận tổ chức thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan đúng với quy định hướng dẫn của trên.

Đối với công tác văn nghệ: Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong cơ sở, tập trung chủ yếu vào các buổi sinh hoạt tập thể của Chi Hội phụ nữ, dịp tết vui trung thu của thiếu niên nhi đồng phần nào tạo được không khí vui tươi trong cuộc sống.

Lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng.

Song song với việc phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng đã được Chi uỷ chi bộ quan tâm, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước của địa phương. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm động viên và khích lệ phong trào và đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Nhân dân, tổ chức hoà giải các vụ việc, các mẫu thuẫn ngay ở trong khu dân cư vì thế tình hình trật tự an ninh tương đối được đảm bảo, đặc biệt là đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các ngày lễ, ngày tết, vận động Nhân dân không vận chuyển, tàng trữ buôn bán và đốt pháo nổ, thả đèn trời trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

Chi uỷ luôn xác định nhiệm vụ quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng do đó đã lãnh đạo động viên Nhân dân nhất là thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký độ tuổi 17 đạt 100%, đã có 02 thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2025  

Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Chi bộ và của mỗi cán bộ đảng viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, lãnh đạo tốt cơ sở xóm và các tổ chức chính trị đảm bảo chất lượng hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

1. Tập trung gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch, trong đó 50% cấy lúa có năng xuất, chất lượng cao, 50% giống lúa thuần chủng, sản lượng đạt 110 tạ/ha/năm.

- Phát triển cây rau màu các loại đạt từ 3-4 ha.

2. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản.

Trâu, bò có từ 20 con

Đàn lợn thịt có từ 300 con

Đàn lợn nái đạt 32 con

Gia cầm có từ  3500 con

Thủy sản đạt từ 20-25 tấn

3. Phát triển ngành, nghề phụ

Duy trì nghề hiện có, phát triển thương nghiệp, tiểu thương,

4. Duy trì công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông nông thôn, duy trì hoạt động tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tăng nguồn lao động tại  khu công nghiệp.

5. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,0%, Số gia đình văn hóa đạt 90% trở lên.

6. Giảm tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm, thực hiện tốt hương ước, qui ước của địa phương, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, qui ước của địa phương, phấn đấu 100% thanh niên độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quan hàng năm.

7.  Xây dựng Đảng:

- Phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.

- Đảng viên tham gia học tập nghị quyết cấp trên và tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 80% trở lên, Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% đảng viên đăng ký học tập.

- Có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Chi bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

8. Phấn đấu Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 1 - 2 đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội bầu ra cấp ủy mới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí 

1. Đ/c Đặng Văn Ngọc Bí thư chi bộ

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng PBT chi bộ 

3. Đ/c Đặng Thị Thảo  chi ủy viên 

Đại hội chi bộ Hoàng Long thành công tốt đẹp 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 261
  • Tất cả: 7 876
Đăng nhập